Prop de la riera de Conangle (Balsareny), la primera de les tapes del col·lector de salmorres ja ha vessat repetides vegades. Els vessaments de salmorra del col·lector envellit han fet malbé el camp i han salinitzat el sòl. Malgrat que el terra és eixut, el blat no creix en una llarga franja des de la tapa de col·lector de salmorres fins a la riera de Conangle. Aquesta terra nua, estèril, on aquest hivern no creix ni un sol bri del blat sembrat està contaminada per la sal vessada del col·lector l'any pasat. La salmorra no només mata el que troba al seu al pas, a més condemna el terreny per molt temps; el pagès no perd una collita, perd un camp. (01.2009)