La riera de Conangle, a Balsareny, salinitzada pels lixiviats del runam abandonat de Vilafruns. Noteu com la sal arriba a la riera per la riba esquerra, el costat on es troba el runam. L'aigua salada també baixa per diverses rases. A l'entorn proliferen només halòfits, plantes especialistes en créixer en ambients salins, com Frankenia pulverulenta, Spergularia maritima, Limonium catalaunicum i Juncus maritimus. És evident doncs que la captació d'aigua salada per part del col·lector de salmorres, que s'inicia precisament aquí, és només parcial, bona part de l'aigua salada arriba a la xarxa fluvial. El projecte per impermeabilitzar el runam de Vilafruns hauria de ser capaç de posar remei a aquesta contaminació de les aigües. (05.2007) (gràfica de salinitat a la riera de Conangle)