Tram de la riera de Conangle, a Balsareny, on entra la salmorra lixiviada pel runam de Vilafruns. La riba esquerra ha quedat completament buida de vegetació, morta a causa de la sal. (07.2005) (anàlisi d'aigües)