DOCUMENTACIÓ SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
 
07.08.2008
Resposta del Síndic de Greuges a la queixa presentada per Montsalat l'any 2005 sobre la deixadesa de funcions de la Generalitat en el cas dels impactes ambientals de la mineria de potassa del Bages. L'Exc.Sr. Rafael Ribó conclou que la Generalitat està actuant de forma adequada per controlar els residus miners de sal al Bages. Però els fets -rieres devastades per la salmorra lixiviada dels runams, salinització al Cardener i al Llobregat, muntanyes gegantines de residus de sal creixents, exposades a la pluja i sense intenció de ser restaurades, fiança de restauració a Iberpotash per Sallent i Balsareny d'un import d'1,1 milions d'euros quan només per la restauració del runam de Vilafruns, el menor dels tres, la Generalitat hi destina 9 milions ...- s'entossudeixen a contradir la conclusió del Síndic.
12.05.2005
El Síndic de Greuges de Catalunya, Exc. Sr. Rafael Ribó, admet a tràmit la queixa formalitzada per Montsalat per suposada manca d'actuació suficient de l'Administració davant de l'afectació al medi causada pels residus de la mineria de potassa del Bages.
12.03.2005
Queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per l'impacte ambiental de la mineria de potassa del Bages.