ACORDS MUNICIPALS, COMARCALS I PARLAMENTARIS
 
ORGANISME
DATA
ACORDS POLÍTICS, PROPOSICIONS I RESOLUCIONS PARLAMENTÀRIES
Parlament de Catalunya
16.06.2017
Resolució de JxSÍ, Cs, PSC, CSQP i PPC sobre la mineria al Bages
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26.05.2017
Moció sobre la salinització del Llobregat provocada per ICL-Iberpotash, aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a proposta del Moviment Ecologista Santfeliuenc.
Ajuntament de Cornellà
25.11.2016
Moció sobre la problemàtica de les aigües del Llobregat i dels seus aqüífers, aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a proposta del Grup Municipal d'ERC.
Ajuntament de Manresa
21.07.2016
Acord del Ple de l'Ajuntament de Manresa, a proposta del grup municipal de la CUP, perquè el PDU de l'activitat minera al Bages retiri la proposta d'un tercer abocador salí a Sallent.
Ajuntament de Sallent
08.06.2016
Acord del Ple de l'Ajuntament de Sallent, a proposta del grup municipal de la CUP, perquè el PDU de l'activitat minera al Bages retiri la proposta d'un tercer abocador salí a Sallent. (pàg.1, pàg.2)
Ajuntament de Manresa
19.01.2012
Moció aprovada per unanimitat al Ple de l'Ajuntament de Manresa perquè s'iniciïn les obres de desdoblament del col·lector de salmorres al tram Cardona-Balsareny-Abrera i perquè s'apliquin les mesures correctores establertes a l'autorització ambiental de l'explotació de potassa de Sallent.
Consell Comarcal del Bages
14.01.2008
Moció presentada pel Grup Comarcal d'Esquerra Republicana i rebutjada per la resta de Grups del Consell Comarcal del Bages.
Ajuntament de Sallent
14.01.2004
Proposta política per una reconducció dels problemes derivats de les explotacions de la mineria de sal de la conca dels rius Llobregat i Cardener. Acord dels grups polítics de l'Ajuntament de Sallent
Parlament de Catalunya
08.01.2003
Resposta del conseller de Medi Ambient, Sr. Ramon Espadaler, a una pregunta sobre l'estat de tramitació dels programes de restauració formulada pel parlamentari Sr. Josep Huguet del grup d'ERC
Parlament de Catalunya
15.01.2002
Proposició no de llei sobre la reducció de l'impacte ambiental negatiu dels runams salins al Bages, presentada per la Sra. Montserrat Tura i altres diputats dels grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.
Parlament de Catalunya
15.01.2001
Resposta del Conseller de Medi Ambient, Sr. Felip Puig, a la pregunta formulada pel diputat Sr. Josep Huguet del grup d'ERC sobre el compliment de la Resolució 161/V i sobre l'impacte ambiental de la mineria de sal al Bages.
Parlament de Catalunya
03.02.1998
Proposició no de llei, aprovada pel Parlament de Catalunya el 03.02.98, registre 28025 del 17.02.98, per la qual s'insisteix en les necessitats de complir l'anterior Resolució i de fer compatibles l'activitat minera de sal al Bages amb la protecció del medi ambient.
Consell Comarcal del Bages
01.1998
Acord del Ple del Consell Comarcal del Bages, del 01.98, demanant que es doni compliment a la Resolució Parlamentària 161/V i que s'obligui a la mineria de sal del Bages a complir la legislació ambiental i territorial.
Parlament de Catalunya
25.09.1996
Resolució núm. 161/V del Parlament de Catalunya, adoptada el 25.09.96 i publicada el 14.10.96, que insta a la Generalitat a elaborar un informe sobre l'impacte ambiental dels runams salins i un dictamen de recomanacions per minimitzar-lo.
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
05.02.1998
Acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada perquè es doni compliment a la Resolució Parlamentària 161/V i perquè es compleixi la legislació vigent en els aspectes de l'activitat minera que impacten en el territori.
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
26.01.1998
Acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet perquè es doni compliment a la Resolució Parlamentària 161/V i perquè es compleixi la legislació vigent en els aspectes de l'activitat minera que impacten en el territori.
Ajuntament de Monistrol de Montserrat
30.12.1997
Acord del Ple de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat perquè es doni compliment a la Resolució Parlamentària 161/V, perquè es compleixi la legislació vigent en els aspectes de l'activitat minera que impacten en el territor i per donar competència al CCB perquè vetlli per la continuïtat de les empreses i a la vegada respectin el medi ambient.
Ajuntament de Manresa
15.12.1997
Acord del Ple de l'Ajuntament de Manresa perquè es doni compliment a la Resolució Parlamentària 161/V i perquè es compleixi la legislació vigent en els aspectes de l'activitat minera que impacten en el territori.
Ajuntament de Sallent
--
Acord del Ple de l'Ajuntament de Sallent, municipi miner amb moltes instal.lacions en actiu i amb un entorn molt directament afectat per la mineria, en termes similars.
Ajuntament de Súria
--
Acord del Ple de l'Ajuntament de Súria, municipi miner amb moltes instal.lacions en actiu i amb un entorn molt directament afectat per la mineria, en termes similars.
Ajuntament de Santpedor
--
Acord del Ple de l'Ajuntament de Santpedor, municipi afectat per salinització d'aigües superficials i subterrànies a conseqüència de la mineria de sal, en termes similars.
Ajuntament d'Oló
--
Acord del Ple de l'Ajuntament d'Oló, en termes similars.
Ajuntament de Castellbell i el Vilar
--
Acord del Ple de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, en termes similars