LA PLATAFORMA CÍVICA MONTSALAT
 

Només hi ha una Terra per a tota la vida. Una sola Terra compartida entre milions d'espècies vives, que ens acull avui a nosaltres i demà a les generacions futures. De cap manera voldríem que darrera nostre restessin els paisatges transfigurats, els espais erms i les aigües salinitzades com a testimoni del nostre pas maldestre per aquesta comarca; sinó, ben al contrari, entenem com a obligació primera la de deixar el fragment de país que habitem tan bé o millor de com l'hem trobat. Amb aquest ànim neix al Bages la Plataforma cívica MontSalat, que urgeix l'aplicació de mesures per aturar els impactes ambientals i socials que la mineria de sal ocasiona. Cada any, la mineria de potassa del Bages genera 3 milions de tones de residus, una quantitat equivalent al total de residus urbans o al total de residus industrials de Catalunya. Aquests residus salins acumulats en les gegantines muntanyes estèrils, els runams salins, són responsables de la salinització de la conca del Llobregat.

A dalt, la panoràmica del Pla de Bages l'any 1997,
a baix, el paisatge del passat i d'un futur somniat.

La Plataforma cívica MontSalat agrupa, des de l'any 1997, grups ecologistes, veïns directament afectats per la proximitat dels runams salins o per aigües salinitzades a les seves propietats, associacions de veïns i, en general, a tota persona que vol contribuir a aturar aquest, el més gran dels despropòsits ambientals a Catalunya.

De llavors ençà, des de la Plataforma cívica MontSalat hem dut a terme activitats en camps diversos, sempre amb l'objectiu de fer compatibles l'activitat minera amb el respecte al seu entorn natural i social. Tot i els set anys transcorreguts, la campanya de Montsalat no afluixa sinó, ben al contrari, es fa gran dia a dia i obté cada vegada suports més amplis i més ferms entre la gent, al temps que es mantenen sinó creixen també els motius que la impulsen.

Les activitats més destacables d'aquests anys de campanya cívica ininterrompuda de la plataforma MontSalat són les que s'expliquen a continuació.

Ja de bon començament, l'any 1997, Montsalat presenta a la Fiscalia de Medi Ambient del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un dossier sobre salinització d'aigües a causa de l'activitat de les mines de potassa del Bages. El fiscal de medi ambient efectivament en va ordenar la investigació. Aquesta investigació ha estat portada a terme per la unitat central de Medi Ambient del Cos de Mossos d'Esquadra, essent aquest el primer gran cas de presumpte delicte ambiental a Catalunya que el Mossos d'Esquadra investiguen. El 15 de desembre del 2003, la Fiscalia de Medi Ambient del TSJC tramet al Jutjat d'Instrucció de Manresa l'acusació contra els directius actuals d'Iberpotash i els anteriors de Suria K i de Potasas del Llobregat des de l'any 1992 pel delicte ecològic de contaminació de les aigües i sol·licita, com a mesura cautelar, la immediata prohibició dels abocaments de residus salins als runams. El Jutjat d'Instrucció de Manresa ha acceptat la causa.

Montsalat ha estudiat la conca del Cardener i del Llobregat per conèixer detalladament què passa amb l'aigua i la sal. Així s'han documentat els punts de filtració d'aigües salades a la xarxa fluvial, la seva procedència i s'ha mesurat el seu impacte.

L'octubre de 1998, Montsalat va participar emb la Federació d'Associacions de Veïns del Bages en l'organització i en les ponències de la Jornada sobre els impactes ambientals i socials dels runams salins, celebrada a Sallent.

Els actes informatius i de divulgació, centrats sobretot en l'explicació de la salinització de les aigües, han estat nombrosos i repartits per la geografia de la comarca. A la caminada de la Transèquia del 1999, en el transcurs de la qual, com cada any, els caminants van poder observar de prop els runams de Vilafruns, del Cogulló i de la Botjosa, es va informar sobre la salinització de l'aigua. La revista comarcal Dovella i el Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural han publicat estudis de la plataforma MontSalat sobre la salinització de la conca del Llobregat. La Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua a Catalunya inclou a les seves propostes la mesura urgent de posar fre a la salinització de la conca del Llobregat que la mineria de sal al Bages ocasiona. A les Jornades tècniques sobre la Gestió sostenible de l'Aigua, organitzades a Manresa el setembre i l'octubre del 2001 per la ICHN, es discuteix àmpliament sobre la salinització i es visiten surgències d'aigua salada.

Des de MontSalat ens hem oposat a uns mal anomenats plans de restauració, que s'examinen 20 anys després d'haver-se promulgat la llei d'activitats extractives que obliga a restaurar els terrenys afectats, i que en realitat són exactament el contrari d'allò que diuen ser: sol·liciten ampliacions dels runams existents i no donen cap garantia que efectivament els terrenys afectats es restaurin.

De la mà de MontSalat, la problemàtica ambiental de la mineria de potassa al Bages ha arribat als representants polítics d'aquesta comarca que l'han portat a debat al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats; a nombrosos ajuntaments, al Consell Comarcal i al govern de la Generalitat. Com no podia ser d'altra manera, és als successius responsables del dpt. de Medi Ambient de la Generalitat a qui especialment hem explicat la necessitat d'aturar els impactes a les aigües i al paisatge del Bages ocasionats per l'activitat minera. Sistemàticament sempre, en tota mena de fòrums i situacions, tots els representats d'organismes de govern han mostrat sempre i de manera unànime el seu acord amb l'argumentació de MontSalat. Però la problemàtica continua.

Mentre s'eternitza el litigi al jutjat de Manresa i les bones paraules dels governants no van acompanyades de les accions conseqüents, Montsalat ha presentat l'any 2005 una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya -que ha estat ja acceptada- i una denúncia a la DG de Medi Ambient de la Comissió Europea.

I la plataforma cívica MontSalat seguirà fins a aconseguir fer complir la legislació ambiental també a la mineria de sal del Bages, fins a veure capgirada l'actual tendència a fer cada vegada més grans les afectacions que la mineria de sal del Bages ocasiona a l'entorn i a les persones.

MontSalat, plataforma cívica per a la dessalinització del Bages
montsalat@gmail.com

Es permet la reproducció lliure de qualsevol de les informacions contingudes a la web, sempre que se'n citi l'origen de la plataforma MontSalat.