LA MINERIA DE SAL AL BAGES
 

Localització de les activitats de la mineria realitzades a la conca potàssica catalana, a la comarca de Bages. En ratllat vermell, les àrees de subsòl minat al 2003.
Font: Estudi del procés d'esfondrament del terreny als barris de l'Estació i de la Rampinya de Sallent. Institut Cartogràfic de Catalunya.