CRONOLOGIA
Cronologia de l'afectació ambiental de la mineria de sal i potassa al Bages
castellano
any
acció
actor(s)
conseqüències ambientals
...
El Rierol Salat drena la Muntanya de Sal de Cardona i aboca al Cardener   El riu Cardener passa de 20 a 120 mg Cl/L avall de Cardona
...
Explotació superficial de sal comuna a Cardona    
1850
Descoberta de sal a Súria, amb presència del mineral carnal·lita, arran de l'obertura de la carretera Manresa - Cardona   No s'hi donà importància, no es coneixia l'ús del potassi per adob
1860 ~1890
Obertura de pous i galeries d'explotació a petita escala de sal comuna al pla del Salí, a Súria    
1902
Obertura del "Pou del Duc", a la muntanya de Sal de Cardona, per l'explotació de sal comuna Emili Viader  
1912
Identificació de potassi a les mostres de sal roja d'un pou del Salí de Súria René Macari i Emili Viader Es fa palès el contingut en minerals de potassi a la conca salina catalana. Sondejos posteriors en van delimitar l'extensió.
1915
Determinació del valor mitjà de salinitat dels pous de la SGAB a Cornellà que abasteixen Barcelona SGAB 79 mg Cl/L al freàtic del Llobregat a Cornellà
1925
Inici de l'explotació de potassa a Súria Solvay Salinització al riu Cardener a partir de Súria
1929
Inici de l'explotació de potassa "Nieves" a Cardona, per mitjà dels pous miners "Maria Teresa" i "Alberto" Unión Española de Explosivos Increment de la salinització al Cardener a partir de Cardona
1929
Inici del runam Vell a la vall Salina de Cardona Unión Española de Explosivos Obstrucció del pas natural del rierol Salat per la vall Salina
1930
Queixes dels abastaments a les poblacions, indústries i regants de la vall Baixa del Llobregat per salinització de l'aigua Societat General d'Aigües de Barcelona  
1930-31
Creació de les comissions CESALL i CISALL per portar un registre de la salinitat al Llobregat CESALL, CISALL Evidència absoluta i històrica de l'impacte de la mineria de potassa del Bages en la salinització de la conca del Llobregat
1932
Inici de l'explotació de potassa a Sallent amb la mina "Enrique" Sociedad Potasas Ibéricas Salinització al riu Llobregat a partir de Sallent
1933
Llei específica per regular els abocaments de salmorra a la conca del Llobregat. Estableix 250 mg Cl/L al Llobregat a Pallejà com a valor màxim de salinitat que poden assolir les aigües a conseqüència d'autoritzacions extraordinàries d'abocaments de salmorra. Generalitat de Catalunya presidida per Francesc Macià Probablement el resultat fou escàs, ja que les protestes per salinització de l'aigua del Llobregat van continuar
1933
Proposta del col·lector de salmorres de la conca del Llobregat Generalitat de Catalunya presidida per Francesc Macià  
1934
Tancament de la mina de sal comuna "Pou del Duc", a Cardona, per l'entrada d'aigua Unión Española de Explosivos  
1935
Meeting a Manresa per reclamar a les autoritats que posin fi a la salinització de les aigües de la conca del Llobregat causada per la mineria de potassa Federació de Pescadors de Barcelona i entitats agrícoles del Bages.  
1944
  CISALL La salinitat mitjana sobrepassa ja els 250 mg Cl/L a la vall Baixa del Llobregat
1945
Inici del runam de la Botjosa a Sallent Sociedad Potasas Ibéricas Salinització de la font de l'Illa.
Salinització del riu Llobregat per entrada de salmorra al polígon de l'Illa on creua la falla del Guix.
1954
Inici de l'explotació de potassa a Balsareny Explotaciones Potásicas  
1960
Obertura del pou de Cabanasses, a Súria Solvay Creació del runam de Cabanasses.
Salinització del torrent d'Hortons.
~1960
Inici del runam del Fusteret, a Súria Solvay Increment de la salinització al Cardener a partir de Súria.
Salinització de la font de la Serra.
Salinització de la riera de Bellver i dels seus pous associats a partir de mas Filosa.
~1960~1970
Inici del runam de Vilafruns, a Balsareny, que s'abandonarà pels volts dels anys 1970s. Explotaciones Potásicas Salinització de la riera de Conangle
1966
Obertura del pou IV o pou del Fusteret, a Súria Solvay  
1971
Obertura de la rampa de Sant Onofre, a Cardona Unión Española de Explosivos Augmenta el risc d'entrada d'aigua a la mina "Nieves" de Cardona
1972
Abandó del runam Vell de Cardona Unión Española de Explosivos  
1972
Inici del runam Nou de Cardona Unión Española de Explosivos  
1974
Tancament de la mina "Enrique" a Sallent, per entrada d'aigua Potasas del Llobregat - UERT  
1977
Abandó del runam de la Botjosa, a Sallent Potasas del Llobregat - UERT  
1977
Inici del runam del Cogulló, a Sallent.
L'autorització pel Ministeri d'Indústria, el dia 01.09.1976, va ser anterior a la presentació de l'informe geològic el 21.03.1977, sol·licitat per l'Ajuntament de Sallent. L'informe geològic molt encertadament esmenta la presència de la falla inversa del Guix i d'estrats de roca calcària permeable al lloc triat pel nou abocador de sal, però amb manifesta falsedat interessada en minimitza la seva importància hidrogeològica.
Potasas del Llobregat - UERT, presidida per Santiago Ramos Salinització creixent del torrent de Soldevila, fins al punt que a l'estiu circula salmorra saturada.
Salinització del riu d'Or a partir de la caseta de Llussà i dels seus pous associats.
Salinització del torrent de mas les Coves.
Salinització del Llobregat que rep diverses entrades de salmorra a Sallent, les majors al pont Nou i a can Carreras, dins del nucli urbà, i més avall al polígon de l'Illa on creua la falla del Guix.
Salinització de les fonts del Pitoi, del Borinot... a Sallent, i la font Gran, la de Llussà... a Santpedor.
~1980
  Junta de la Sèquia Deteriorament de l'aqüeducte del Vilar, de la Sèquia, sobre la vall de Soldevila a causa de la subsidència del terreny
1980-1990
Símptomes de subsidència al barri de l'estació de Sallent. Ajuntament de Sallent presidit per Jordi Moltó S'ignoren símptomes i queixes, mentre se segueix urbanitzant el barri de l'Estació amb noves llicències de construcció
~1980~2000
Pols salina emesa per l'assecador de la planta de Súria Suria-K Afectació a la vegetació de l'àrea compresa entre la planta de Súria i el veïnat de Cerarols
1983
Decret 343/1983 de restauració d'àrees afectades per activitats extractives Generalitat de Catalunya presidida per Jordi Pujol, dpt PTiOP amb Xavier Bigatà de Conseller Nul. Iberpotash no restaura els seus grans runams a Sallent i Súria, ni pretén fer-ho, al considerar-los unilateralment com un magatzem temporal.
Tampoc aplica la legislació d'abocadors de residus.
1985
Entrada d'aigua del rierol Salat a la mina Nieves de Cardona, a través de la rampa de Sant Onofre Unión Explosivos Río Tinto  
1989
Entra en funcionament el col·lector de salmorres que recull salmorres de les plantes mineres de Cardona, Súria, Balsareny i Sallent que fins aleshores s'abocaven als rius Cardener i Llobregat, i el Rierol Salat de Cardona. Junta de Sanejament, Generalitat de Catalunya Descens notable de la salinitat als rius Cardener i al Llobregat. El valor mitjà de l'aigua del Llobregat a Sant Joan Despí (Agbar) passa de 711 mg Cl/L els anys 1987-89 abans del col·lector, a 359 mg Cl/L els anys 1991-93 amb el col·lector en funcionament.
No canvia però la salinització de fonts, pous i torrents.
Centenars de trencaments i vessaments de salmorra, entre els quals els que van arrasar l'àrea natural humida de la Corbatera, a Sallent, els anys 2008 i 2009.
1990
Clausura de la mina de potassa Nieves a Cardona, després d'haver arribat els -1030 metres de fondària, per la dificultat de l'explotació Unión Explosivos Río Tinto  
1991
Inici de l'explotació de sal comuna del runam Nou de Cardona Ercros  
1993
Inici de la mina de sal comuna "Las Salinas", poc profunda, al turó de Sant Onofre, a Cardona Salinera de Cardona SL  
1994
Obertura de la rampa del Solà, al costat del pou 3 de Sallent Potasas del Llobregat SA Salinització esporàdica del torrent de Solà
1997
Neix la plataforma cívica Montsalat Montsalat Es treu a la llum pública les conseqüències ambientals de la mineria de potassa, en particular la salinització de les aigües
1997
Inici de la investigació a directius d'Iberpotash per pressumpte delicte ecològic de contaminació de les aigües Fiscalia de MA del TSJC i grup de MA de Mossos d'Esquadra  
1997
Proposta per utilitzar la mina abandonada de potassa "Nieves" de Cardona com a dipòsit de residus especials Dpt. Medi Ambient amb Pere Macias de Conseller  
1997
Oposició popular al projecte d'abocador a Cardona, ja que la gent amb experiència minera entén que la mina no és segura després d'uns anys d'abandó AAVV Cardona  
1997
Abandó del projecte de magatzem de residus especials a la mina abandonada Cardona, davant de la forta oposició Dpt. Medi Ambient amb Joan Ignasi Puigdollers de Conseller Dos anys després, la mina quedaria inundada per l'entrada d'aigua del Cardener
1998
Llei d'intervenció integral de l'administració ambiental Generalitat de Catalunya presidida per Jordi Pujol, dpt. Medi Ambient amb Joan Ignasi Puigdollers de Conseller  
1998
Explotació de la mina de sal comuna "Las Salinas", a Cardona Minas de Cardona SL Alteració de l'equilibri hidrològic a la vall Salina de Cardona.
Entrada d'aigua dolça del Cardener a la mina de sal comuna "Las Salinas".
1999
Explotació de la mina de sal comuna "Las Salinas", a Cardona Minas de Cardona SL Captura del riu Cardener per part de la Vall Salina. Aparició sobtada de bòfies a la vall Salina que engoleixen una gran part del cabal del Cardener.
Inundació completa de la mina abandonada de potassa, fins arribar a 15 metres per sota de la mina "Las Salinas".
1999
Ús per contenir salmora d'una bassa indegudament impermeabilitzada a la planta minera de Sallent Potasas del Llobregat SA Sobtat increment de la surgència de salmorra a la vora del Llobregat al tram del polígon de l'Illa on creua la falla del Guix
2000
Desviament del riu Cardener a Cardona Agència Catalana de l'Aigua El meandre del riu Cardener a La Coromina queda eixut.
Per sota del pont medieval de Cardona no hi passa el riu.
El desviament permet una recollida més efectiva de la salmorra originada a la vall Salina i a la seva mineria.
2000
S'incorpora la salmorra bombada de la mina "Las Salinas" al col·lector Minas de Cardona SL Incrustacions a l'interior del col·lector al tram Cardona-Súria obstrueixen la circulació de la salmorra
2001
Presa de formigó soterrada al meandre del Cardoner a Cardona Agència Catalana de l'Aigua S'interromp la circulació d'aigua subàlvia al meandre del Cardener a La Coromina. Disminueix el cabal d'aigua que entra a la mina "Salinas".
2002
Abocament nocturn al riu Cardener de salmorra bombada del fons de la mina Las Salinas Minas de Cardona SL i Sorea Episodi de salinització molt més alta al Cardener i de l'aigua de subministrament a Súria
2002
La salmorra del runam del Cogulló circula per estrats de roca calcària i s'estén cap al nord-est fins arribar al Llobregat Iberpotash i Sorea Noves entrades de salmorra al Llobregat, ara al nucli urbà de Sallent.
Salinització dels pous del Traval, a la riba dreta del Llobregat, on es captava l'aigua de subministrament de Sallent.
2003
Inici de l'explotació turística de la vall Salina de Cardona i del seu passat miner museïtzat com a "Parc Cultural del Muntanya de Sal". El circuit inclou la visita de la galeria superficial "La Minilla". Fundació Cardona Històrica i Sal Roja de Cardona SL  
2003
Resolució del programa de restauració de Súria, que fixa condicions i una fiança de 5,26 M€ Generalitat de Catalunya, dpt. Medi Ambient, amb Ramon Espadaler de Conseller Nul. Iberpotash no compleix les condicions principals, ni paga la fiança de restauració.
2003
Sol·licitud de clausura cautelar dels abocaments de residus salins als abocadors del Cogulló de Sallent i del Fusteret de Súria per indicis de delicte ecològic Fiscalia de Medi Ambient del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Nul. La mesura cautelar sol·licitada pel fiscal de Medi Ambient del TSJC s'ignora.
2004
Cobriment sense impermeabilització del runam del pou de Cabanasses, a Súria Iberpotash Reducció del 90% de la salinitat al torrent d'Hortons l'any 2004.
L'abandó de les basses de recepció de salmorra durant el període del 2005 al 2009 va fer tornar el torrent d'Hortons a la situació de salinització anterior.
2004
Inici de l'abandó del barri de l'Estació de Sallent, començant pels blocs més deteriorats del carrer Comamala Poal. Veïns de Sallent Inici del camí que portarà el barri de l'Estació a convertir-se en barri fantasma, buit
2005
Rasa al voltant del runam de Súria, en alguns trams molt apartada del peu del runam. Iberpotash Nul. Al no ser exactament perimetral, la rasa pràcticament no recull res; la salmorra s'infiltra cap a la base del runam, tal com abans.
2006
Rasa al voltant del runam del Cogulló de Sallent, no exactament perimetral Iberpotash La rasa evita que, després de pluges intenses, la salmorra circuli superficialment més enllà i afecti noves extensions de bosc a l'entorn del runam.
Nul pel que fa a la salinització de la xarxa d'aigua fluvial i subterrània. La major part de salmorra que arriba a la rasa s'injecta cap a la base del runam, en comptes de recollir-se pel col·lector.
2006
Autorització ambiental a l'explotació de Súria que engloba el programa de restauració i en rebaixa la fiança a 0,77 M€.
El document obliga a la captació de salmorra al Fusteret abans de la seva entrada al Cardener.
Dpt. Medi Ambient amb Francesc Baltasar de Conseller Nul. Cap canvi en la salinització al riu Cardener causada per la salmorra del runam salí de Súria.
La fiança de restauració és irrisòria en comparació al cost real de restauració.
2006
Tancament del pou IV o del Fusteret, a Súria.
Les instal·lacions es mantenen per poder-se museïtzar en un futur.
Iberpotash Acaba l'explotació al sud de la falla del Tordell a Súria.
2008
Autorització ambiental a l'explotació de Sallent.
El document obliga a la captació de nombroses surgències de salmorra. Cap d'elles s'ha realitzat.
Fiança de restauració d'1,1 M€.
Dpt. Medi Ambient amb Francesc Baltasar de Conseller Nul. Cap canvi en la salinització al riu Llobregat, als torrents propers i a les fonts causada per la salmorra dels runam salins de Sallent.
La fiança de restauració és irrisòria en comparació al cost real de restauració.
2008
Desdoblament del col·lector de salmorres, tram Abrera - mar Mediterrani Agència Catalana de l'Aigua El 08.2011, per primera vegada, el nou col·lector es trenca i vessa la salmorra a Martorell, amb afectació greu i extensa a una zona d'horta.
2008
Inici de l'explotació de sal comuna del runam Vell de Cardona Ercros Disminució dels residus salins al runam Vell
2009
Tractament d'electrodiàlisi reversible a la planta potabilitzadora d'Abrera per extreure sals de l'aigua del Llobregat Aigües del Ter-Llobregat La instal·lació requereix enviar el sobrant de cabal més concentrat en sals per un emissor fins al mar.
2009
Tractament d'osmosi inversa a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí per extreure sals de l'aigua del Llobregat Agbar La instal·lació requereix enviar el sobrant de cabal més concentrat en sals per un emissor fins al mar
2010
Aprovació d'un nou POUM de Sallent que adapta la qualificació urbanística a l'ocupació real del runam del Cogulló Ajuntament de Sallent i Comissió d'Urbanisme  
2010
Restauració amb impermeabilització prèvia del runam de Vilafruns, a Balsareny Agència Catalana de l'Aigua i Enginyeria Grup Solucions Un any després de la restauració del runam de Vilafruns, la salinitat a la riera de Conangle s'havia reduït al voltant d'un 80%
2011
Acaba l'explotació del runam Nou de Cardona Ercros Desaparició del runam. L'àrea queda salinitzada i pendent de restaurar, mentre el torrent que en baixa cap a La Coromina s'ha canalitzat al col·lector de salmorres.
2011
Anunci del pla Phoenix que preveu el tancament a termini mitjà de les instal·lacions de Sallent i Balsareny i la inversió a Súria amb diversificació de productes. A canvi de la inversió, demana la construcció d'una nova via de tren d'ample europeu fins al port de Barcelona. Iberpotash  
2011
Finalitza el desallotjament del barri de l'Estació de Sallent Veïns de Sallent El barri de l'Estació de Sallent queda desocupat, vallat i en procés de demolició.
2011
Sentència judicial que conclou que el programa de restauració pel runam del Cogulló de Sallent aprovat pel dpt. de Medi Ambient no és creïble i que la seva fiança és insuficient. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i Sebastià Estradé  
2012
Inici del pla Phoenix de creixement de la mineria de potassa amb la perforació d'un túnel de 4,5 km en rampa per accedir amb camions a la mina de Súria. Iberpotash L'absència de permisos obliga a aturar les obres durant un mes al 2013.
L'inici irregular de les obres desemboca en denúncies de favoritisme i prevaricació contra l'Ajuntament de Súria.
2012
Iberpotash presenta un Pla Especial per l'ampliació en 7,6 Ha del runam del Cogulló cap als plans de Ridor (Santpedor), tota l'àrea que el POUM qualifica per ser destinada a dipòsits salins. Iberpotash, Enginyeria Summa i Enginyeria Argongra  
2012
El pressupost de la Generalitat pel 2012 apuja el cànon de l'aigua. Dpt. Economia amb Andreu Mas-Colell de Conseller La salinitat a les aigües de la conca del Llobregat i els costos creixents de l'abastiment d'aigua potable continuaran indefinidament, mentre es mantingui l'acumulació de residus salins a l'aire lliure.
2012
Pla Especial Urbanístic per noves línies elèctriques de 110 kV al servei d'Iberpotash a Súria DG d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Endesa i Iberpotash El pas de les noves línies afectaria Sant Mateu de Bages, Antius, Cerarols i Olius, entre d'altres llocs. Montsalat al·lega que les infraestructures al servei de la mineria que acumula residus contaminants són contràries a l'interès públic.
01.2013
Resolució per l'execució de la sentència de 2011; Iberpotash ha de presentar un programa de restauració pel runam del Cogulló amb terminis breus i la Generalitat ha de fixar un import de fiança proporcional. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  
01.2013
L'Ajuntament de Sallent no admet a tràmit el Pla Especial per l'ampliació del runam del Cogulló degut a les seves inconcrecions en la restauració. Ajuntament de Sallent  
05.2013
Entrada d'aigua dolça a la rampa en construcció a Súria. Iberpotash Saturació de la branca del Cardener del col·lector de salmorres i transport d'aigües salines en camions cisterna des de la planta de tractament del mineral de Súria a la de Sallent.
07.2013
Sentència que anul·la la clau 19, zona de dipòsits salins, del nou POUM de Sallent per l'absència de límits i de mesures de control ambiental; a la vegada la sentència disposa que el runam del Cogulló s'ha de reduir a la major brevetat. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, AAVV La Rampinya - Montsalat Els abocaments de residus salins continuen fent créixer el runam del Cogulló en alçada.
09.2013
Després de la denúncia de Montsalat per salinització de la font de la Serra i del torrent de Camprubí, Iberpotash construeix una nova conducció per captar la salmorra. Iberpotash El salt de salinitat al Cardener al seu pas pel Fusteret disminueix.
09.2013
Inici de la construcció d'una rasa perimetral al voltant del runam de la Botjosa que condueix salmorra a la planta minera contigua. Iberpotash .
10.2013
Sentència que anul·la la resolució del 19.04.2008 del dpt. MA per la qual va concedir autorització ambiental a la mineria a Sallent i Balsareny. Els motius de la revocació de l'autorització ambiental són els incompliments urbanístics del runam del Cogulló i la falta d'avaluació dels impactes ambientals. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, AAVV La Rampinya - Montsalat .
02.2014
Sentència que obliga l'Ajuntament de Sallent a obrir un expedient de protecció de la legalitat urbanística i a Iberpotash a aturar els abocaments i a restablir la realitat física alterada al runam del Cogulló. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, AAVV La Rampinya - Montsalat .
03.2014
Aprovació ambiental del pla d'ampliació de l'explotació minera de Súria per la Generalitat de Catalunya, amb Declaració d'Impacte Ambiental positiva perquè el pla promet reduir la quantitat de salmorrada generada. DG de Qualitat Ambiental i DG d'Energia, Mines i Seguretat Industrial Bombament continu de molts litres d'aigua salada provinent de la rampa ja en construcció, al contrari d'allò que aprova la DIA.
04.2014
Acabament de la rasa i la tanca al voltant del runam de la Botjosa. La rasa del runam de la Botjosa és de construcció més elaborada que les predecessores dels runams del Cogulló i del Fusteret. Iberpotash Disminució molt marcada de l'entrada de salmorra al Llobregat a l'alçada del polígon de l'Illa, on la falla del Guix creua el riu.
07.2014
La D.G. de Medi Ambient de la Comissió Europea anuncia l'obertura d'un procediment d'infracció contra l'estat espanyol per presumpte incompliment de la Directiva 2006/21/CE de gestió de residus de les indústries extractives per part dels runams salins d'Iberpotash, amb afectació a les aigües. DG Medi Ambient, Comissió Europea i Sebastià Estradé .
07.2014
El Tribunal Suprem ratifica la sentència del 2011 que conclou que el programa de restauració pel runam del Cogulló de Sallent aprovat pel dpt. de Medi Ambient de la Generalitat no és efectiu ni s'adequa a la llei. Tribunal Suprem i Sebastià Estradé .
10.2014
En interpretació de la sentència del 16.07.2013 del POUM de Sallent, la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central estableix els límits del 30.06.2017 i de la cota 538 metres pels abocaments de residus al runam del Cogulló. Dpt. Territori i Sostenibilitat Continua l'abocament de residus salins al Cogulló que creix en alçada.
10.2014
Instal·lació de bombament i conducció de la salmorra acumulada per la rasa perimetral al punt més baix de l'extrem oest del runam del Cogulló, a tocar dels camps de Ridor, cap a la presa a la base sud del runam. Iberpotash Increment de la recollida de salmorra del runam del Cogulló
12.2014
Sentència condemnatòria contra Iberpotash i 3 exdirectius pel delicte de salinització d'aigües de Sallent, Santpedor, Callús i Súria. Imposa penes de 2 anys de presó i multa per cadascún dels 3 acusats i obliga solidàriament a indemnitzar a propietaris, a pagar les costes del procediment, a controlar completament els lixiviats contaminants dels runams salins de Sallent i Súria i a assumir el cost de la recuperació ecològica dels punts de salinització fins a retornar als valors de salinitat anteriors a l’existència dels runams. El cas es remunta a la denúncia de l'any 1997. Jutjat penal nr.1 de Manresa, Fiscalia de MA del TSJC i Col·lectiu L'Alzina - Montsalat .
04-05.2015
Campanya de prospecció geològica d’Iberpotash als municipis de Callús, Súria, Fonollosa, Sant Mateu de Bages i Aguilar de Segarra, a l’oest del riu Cardener. Iberpotash Els veïns temen per les seves propietats. Iberpotash els ofereix prebendes.
05.2015
Endesa acaba la instal·lació d'una nova línia elèctrica d’alta tensió de 5,3 km a través de boscos i camps al servei exclusiu d’Iberpotash a Súria. Endesa Afectació al paisatge de Sant Mateu de Bages, Antius i Cerarols.
05.2015
Terres procedents de l’excavació del túnel en rampa de l’explotació d’Iberpotash a Súria s'aboquen il·legament en uns camps de cal Gras (Callús). Iberpotash Deteriorament i salinització del sòl dels camps de cal Gras.
05.2015
La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya anuncia la redacció d'un Pla Director Urbanístic de l'activitat minera al Bages amb els objectius de garantir un encaix de la segona fase del Pla Phoenix a Súria i establir les cauteles necessàries a Sallent per a una retirada ordenada de l’activitat minera. Dpt. Territori i Sostenibilitat / Generalitat de Catalunya .
06.2015
L’Agència Catalana de l’Aigua treu a exposició pública el projecte de desdoblament del col·lector de salmorres en la seva fase 2ª des de Cardona i Balsareny fins a Abrera i tram final El Prat de Llobregat - Depurbaix. El projecte va ser redactat l’any 2010. No hi ha data de construcció. Agència Catalana de l'Aigua / Generalitat de Catalunya .
08.2015
Un tren de potassa descarrila i bolca a Santpedor abocant el contingut de potassa de dos vagons a la Sèquia de Manresa. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya S'interromp temporalment la Sèquia de Manresa.
09.2015
El Tribunal Suprem fa pública la ratificació de la sentència del 15.10.2013 del TSJC que anul·la l’autorització ambiental de l’explotació minera de Sallent i Balsareny. Tribunal Suprem, AAVV La Rampinya - Montsalat Iberpotash segueix l'explotació i els abocaments a Sallent malgrat la falta explícita d'autorització.
10.2015
La Comissió Europea amplia la investigació oberta a l'Estat espanyol i a la Generalitat de Catalunya per presumpta infracció dels runams salins d'Iberpotash a la Directiva de residus miners al pressumpte incompliment també de la Directiva Marc de l’Aigua. DG Medi Ambient, Comissió Europea .
11.2015
Els departaments de TiS i d’Empresa de la Generalitat signen amb ICL Iberia / Iberpotash un conveni de col·laboració que consolida l’ampliació de l’explotació minera a Súria, permet seguir abocant fins al 30.06.2017 a Sallent i preveu la dissolució dels residus salins de Sallent amb aigua del Llobregat i l’enviament al mar a través d’un hipotètic nou col·lector durant un termini fins l’any 2065. Dpt. d'Empresa amb Felip Puig de Conseller, dpt. de Territori i Sostenibilitat amb Santi Vila de Conseller i ICL Iberia / Iberpotash .
01.2016
La Comissió Europea obre una investigació per les possibles ajudes il·legals dels governs en la restauració del runam de Vilafruns a Balsareny i en la fixació de l’import de la fiança de restauració de l’explotació de Sallent i Balsareny. DG de la Competència, Comissió Europea .
03.2016
L’Audiència Provincial de Barcelona ratifica la sentència del 18.12.2014 per delicte ecològic de salinització d'aigües contra Iberpotash i tres exdirectius, als quals rebaixa la condemna a cinc mesos de presó atenent a dilacions indegudes del procés i a un aclariment posterior en el càlcul de la pena. Audiència Provincial de Barcelona, Fiscalia de MA del TSJC i Col·lectiu L'Alzina - Montsalat .
2016
Construcció de pous de captació de salmorra subterrània en diversos punts a l'entorn del runam del Cogulló. ICL Iberia / Iberpotash Increment de la salmorra controlada a l'entorn del runam del Cogulló.
10.2016
Aprovació inicial del PDU de l'activitat minera al Bages. DG d'Ordenació del Territori i Urbanisme / Generalitat de Catalunya  
02.2017
Joan Güell Cardona, Pablo Lastres i Encarna Baras abandonen la direcció d'ICL Iberia; mesos enrere ho havia fet el totpoderós Antonio Martínez Álamo. Carles Aleman assumeix la direcció general d'ICL Iberia ICL Iberia / Iberpotash Acceleració de les obres de captació de salmorra a l'entorn del runams.
Acceptació de les sentències ambientals fermes sense més discussions
.
2017
Instal·lació de drenatges subterranis de salmorra des de la base del runam del Cogulló cap a la rasa perimetral de la superfície, a la zona nord-oest. ICL Iberia / Iberpotash Increment de la salmorra interceptada a l'entorn del runam del Cogulló.
06.2017
Presentació al jutjat d'un pla complet per captar surgències salines, en compliment de la sentència penal. ICL Iberia / Iberpotash  
06.2017
Acceptació exprés de l'incident d'execució de la sentència del POUM de Sallent, segons el qual ICL Iberia no pot aturar els abocaments de residus al Cogulló el 30.06.2017. ICL Iberia / Iberpotash, TSJC i dpt. de Territori i Sostenibilitat / Generalitat de Catalunya Continua l'abocament de residus al Cogulló, probablement durant 2 anys més, fins al 30.06.2019.
07.2017
Declaració d'Impacte Ambiental favorable amb mesures correctores al "Projecte de creixement del dipòsit salí del Cogulló des del 1988" i concessió d'una nova autorització ambiental a l'explotació minera de Sallent. DG de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i DG d'Energia, Mines i Seguretat Industrial / Generalitat de Catalunya  
2017
Construcció d'una rasa drenant de 280 metres de longitud a la vora nord del Cogulló per interceptar salmorra que circula subterràniament. ICL Iberia / Iberpotash  
07.2017
Aprovació del projecte constructiu de desdoblament del col·lector de salmorres en la seva fase 2ª des de Cardona i Balsareny fins a Abrera i tram final El Prat de Llobregat - Depurbaix Agència Catalana de l'Aigua / Generalitat de Catalunya  
07.2017
Aprovació urbanística de l'ampliació del runam del Fusteret de Súria en 15 Ha. ICL Iberia / Iberpotash i Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central / Generalitat de Catalunya  
08.2017
La Comissió Europea reclama a l'estat espanyol que recuperi 5,8M€ en concepte d'ajudes il·legals a Iberpotash. Comissió Europea, Regne d'Espanya i Iberpotash  
11.2017
Tancament de la planta de tractament de Cardona i aturada de l'explotació de sal del runam Vell Ercros El runam Vell es queda a mig explotar
12.2017
Acord per a la sortida dels darrers veïns del barri de L'Estació de Sallent Incasol / Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Sallent Els terrenys del barri de L'Estació queden lliures per un altre destí
2018
Instal·lació d'un nou procés de purificació de sal a la planta minera de La Botjosa. ICL Iberia / Iberpotash  
05.2018
Trencament del dipòsit d'entrada al col·lector de salmorra, a La Botjosa. Sorigué i Agència Catalana de l'Aigua Salinització del sòl a l'entorn del dipòsit
07.2018
Aprovació de sengles programes de restauració per Sallent i Súria que preveuen buidar els runams a base de vendre sal i d'enviar-la en forma de salmorra a través d'un nou col·lector fins al mar durant els propers 50 anys des de Sallent i després durant 20 anys més des de Súria, abans d'emprendre la restauració dels terrenys. DG de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i DG d'Energia, Mines i Seguretat Industrial / Generalitat de Catalunya i Iberpotash La necessitat d'interceptar i conduir al mar la salmorra que generen els runams salins del Bages s'allarga, com a mínim, durant els propers 70 anys.
08.2018
Aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic de l'Activitat Minera del Bages. DG d'Urbanisme / Generalitat de Catalunya  
2019
Treballs d'impermeabilització de la superfície d'ampliació del runam del Fusteret, a Súria. ICL Iberia / Iberpotash  
29.06.2019
Aturada definitiva de l'abocament de residus al runam del Cogulló de Sallent. Iberpotash ho celebra amb un acte protocol·lari a dalt del propi runam amb l'assistència de nombrosos convidats, entre ells el conseller de Territori i Sostenibilitat Sr. Damià Calvet. ICL Iberia / Iberpotash, AAVV La Rampinya El runam del Cogulló para de créixer
2020
Entra en servei l'ampliació del runam del Fusteret, a Súria. ICL Iberia / Iberpotash Per primera vegada a la seva llarga història, la mineria de potassa del Bages aboca els seus residus salins en condicions que permeten el control de la salmorra que generen.
07.2020
Aturada definitiva de l'extracció a la mina de Vilafruns (Sallent - Balsareny). ICL Iberia / Iberpotash  
07.2021
Construcció d'una rasa drenant a la riba esquerra del riu Cardener al Fusteret i d'una conducció que transporta la salmorra recollida fins a l'entrada del col·lector a la planta d'ICL a Súria. ICL Iberia / Iberpotash Reducció de la salinitat de l'aigua del Cardener a menys de la meitat avall de Súria. Després d'un segle de contaminació per la mineria de potassa de Cardona i de Súria, l'aigua del Cardener torna a ser apta per la potabilització amb mitjans convencionals.
04.2022
La rasa drenant a la riba esquerra del riu Cardener al Fusteret esdevé plenament operativa. ICL Iberia / Iberpotash El Cardener avall de la mineria assoleix valors de salinitat correctes, inferiors als del Llobregat.