LA SALINITZACIÓ PER HIGROSCOPICITAT
El model casolà de la Bola Seca
 

Després d'anys i panys, els tres runams d'ICL Iberia / Iberpotash, els del Fusteret (Súria), el Cogulló i de la Botjosa (Sallent), disposen de rases perimetrals dissenyades correctament que capten i condueixen al col·lector la salmorra generada amb la pluja i que circula molt majoritàriament per la superfície dels runams. Però no tot està resolt. Queda tota la salmorra generada per la higroscopicitat de la sal, que no és pas poca. Degut a la higroscopicitat de la sal, els runams salins a l'aire lliure absorbeixen humitat de l'aire i l'alliberen subterràniament per la seva base convertida en salmorra. Són una immensa bomba que asseca l'ambient i genera salmorra. També per aquest fenomen químic els runams salins perden massa, la sal que marxa dissolta en salmorra. La generació per higroscopicitat explica també perquè el cabal de salmorra circula constant per fonts i torrents salinitzats, independentment de si la temporada ha estat plujosa o seca. Per evitar que els runams generin salmorra per higroscopicitat, no hi ha altre remei que impermeabilitzar-los completament de l'aire.

La popular "bola seca" que s'utilitza per assecar habitacions i armaris humits fa entenedor el fenomen; és el model casolà a escala reduïda d'allò que s'esdevé molt, molt a l'engròs amb els runams salins del Bages. La "bola seca" i els runams es mantenen secs per dalt en contacte franc amb l'aire, mentre per baix regalimen salmorra. La taula compara propietats, dades i xifres estimades entre una "bola seca" anti-humitat del mercat i els runams salins a l'aire lliure al Bages.

Propietat Unitats Bola Seca humydry Runam del Fusteret (Súria) Runam del Cogulló (Sallent) Runam de la Botjosa (Sallent)
Composició de la sal -- Clorur càlcic (CaCl2) Clorur sòdic (NaCl)

Massa

quilograms 0,45 25.000.000.000 50.000.000.000 4.000.000.000

Llindar d'absorció d'humitat

% HR

30% 75%

Volum generat de salmorra saturada per dia (*)

litres per dia 0,01 - 0,015 50.000 - 150.000 100.000 - 300.000 10.000 - 30.000
Durada de la massa, prescindint d'altres factors (*) anys 0,2 - 0,4 1.000 - 6.000 1.500 - 10.000 1.000 - 5.000
Circulació de la salmorra a través de... -- Reixeta de plàstic Capes de roca calcària lacustre fissurades (**)
Recepció de la salmorra a... -- Cubeta de plàstic Riu Cardener al tram del Fusteret Torrent de Soldevila Font de l'Illa

(*) Volum de salmorra per dia i durada total de la massa de sal estimats per dies estandaritzats de 12 hores d'atmosfera amb 50% d'humitat relativa i 12 hores més amb 80%.
(**) La pròpia salmorra fissura la roca calcària i s'obre passos progressivament més grans.

Una "bola seca" del mercat i el runam salí del Cogulló, el mateix fenomen a escales molt diferents.

(foto del runam del Cogulló del 07.2015, en plena onada de calor i secada)