Les incidències greus en la gestió de la salmorra d’ICL a Súria segueixen estenent la mortaldat i la contaminació del sòl pel Pla de les Hortes -on cada vegada queden menys hortes- i l’àrea del Salí.

Si el passat mes de març va ser el trencament d’una conducció des de la bassa immediata al col·lector de salmorres situada al mateix Pla de les Hortes, ara, a finals de juny, la torrentada de salmorra ha arribat gairebé al mateix lloc provinent de les instal·lacions d’ICL situades més amunt, al costat est de la carretera c-1410z Manresa-Súria. Aquí mateix hi ha una altra bassa de salmorra. No sabem si la salmorra ha baixat pel sobreeiximent degut a una capacitat d’emmagatzematge insuficient combinada amb pluges quantioses que han escombrat el runam, perquè el col·lector envellit a partir de Súria no dona ja per més o, simplement, perquè aquesta vegada són les conduccions d’aquesta bassa propera a la carretera les que s’han avariat o trencat per un enfonsament del terreny. El resultat ha estat la contaminació salina de la part més al sud del Pla de les Hortes, afectant horts supervivents al vessament del mes de març. El dissabte 1 de juliol vam registrar una salinitat de 430 mg Cl/L a l’aigua del Cardener a Antius, un valor anòmalament alt.

La reparació del terreny després del vessament de salmorra del març ha durat ben poc. Ara s’hi ha de tornar, i en una extensió encara més gran. Els horts que alguns veïns cuidaven amb delicadesa han quedat barroerament arrasats. El Pla de les Hortes ja pot pensar en canviar-se el nom.

Aquests dies, els camions cisterna fan cua a l’entrada de l’estació de tren per bombar salmorra des de la vora de la carretera, al lloc per on la salmorra va baixar cap a l’entorn de l’antic pou del Salí, transportar-la i buidar-la a l’entrada de la branca del Llobregat del col·lector, a Sallent.

La imatge mostra un camió cisterna omplint salmorra des de la carretera a tocar de les instal·lacions d’ICL.

Per sobre dels problemes greus existents i la precarietat en la gestió de la salmorra que posa en perill béns aliens i l’entorn, hi ha la causa primera de la generació de salmorra, sempre creixent en paral·lel al creixement de l’extensió del runam de Súria. La millor solució, probablement l’única possible i certament la més econòmica, és ben sabuda des de l’any 2010 quan es va completar la impermeabilització i el cobriment del runam salí de Vilafruns, a Balsareny. (05.07.2023).