La salmorra circula subterràniament entre l'estrat d'argila impermeable, a sota, i el de roca calcària, el sostre de sobre, fins que brolla a la font de la Serra. La imatge està presa mirant a l'est, està doncs orientada nord-sud, d'esquerra a dreta. Els estrats cabussen cap al sud, o sigui que baixen del gegantí runam salí de Súria situat a uns 500 metres al nord. La relació de causa efecte entre el runam salí i la salinització de la font no pot ser més evident.

Però la salmorra que brolla a la font de la Serra no pot ser, ni de bon tros, tota la salmorra que des del runam es dirigeix cap a la vall. Al fons de la vall apareixen clapes de sòl nu, sense ni una sola herba, a causa de la salmorra que circula per sota. Tot el cabal de salmorra que segueix el nivell freàtic del torrent de Camprubí i que mai s'ha interceptat, s'incorpora subterràniament al riu Cardener a l'alçada del barri del Fusteret, just allà on desemboca el torrent de Camprubí. L'aigua del riu Cardener pateix un salt tan intens de salinitat al rebre subterràniament la salmorra que circula per sota del torrent de Camprubí que deixa de ser apta per potabilització amb mitjans convencionals. (09.2013) (anàlisi d'aigües) (ruta de la salmorra clandestina del runam de Súria al riu Cardener)