Després de la denúncia de Montsalat per salinització de la font de la Serra i del torrent de Camprubí, Iberpotash s'apressa a instal·lar una nova conducció per evacuar cap a la planta de Súria la salmorra concentradíssima que en brolla. El gruixut estudi d'impacte ambiental que acompanya el pla d'expansió Phoenix no esmenta per enlloc la salinització intensíssima de la font de la Serra pel runam de Súria; tampoc la contempla l'autorització ambiental del 2006.

Però la salmorra que brolla a la font de la Serra no pot ser, ni de bon tros, tota la salmorra que des del runam es dirigeix cap a la vall. Al fons de la vall apareixen clapes de sòl nu, sense ni una sola herba, a causa de la salmorra que circula per sota. Tot el cabal de salmorra que segueix el nivell freàtic del torrent de Camprubí i que mai s'ha interceptat, s'incorpora subterràniament al riu Cardener a l'alçada del barri del Fusteret, just allà on desemboca el torrent de Camprubí. L'aigua del riu Cardener pateix un salt tan intens de salinitat al rebre subterràniament la salmorra que circula per sota del torrent de Camprubí que deixa de ser apta per potabilització amb mitjans convencionals. (09.2013) (anàlisi d'aigües) (ruta de la salmorra clandestina del runam de Súria al riu Cardener)