Panoràmica de la zona de Cabanasses, amb el pou d'entrada del personal a la mina, el runam de Cabanasses o runam petit de Súria i, a sota, el barri de cal Trist. El runam de Cabanasses conté el material salí de rebuig procedent de l'obertura del pou miner, directament abocat al vessant de la vall de la riera d'Hortons. Lògicament, la pluja dissol i s'endú aquesta sal cap a la riera, a la qual s'incorpora poc més amunt del barri de cal Trist. L'any 2004 aquest petit runam ha quedat clausurat, recobert de la terra sobrant de l'obertura d'un segon pou i amb dues basses que en recullen les salmorres. De llavors ençà, els seus impactes al paisatge i a la riera d'Hortons són molt menors. (09.1999)