El runam de Cabanasses o runam petit de Súria conté el material salí de rebuig procedent de l'obertura del pou miner i directament abocat al vessant de la vall de la riera d'Hortons. Lògicament, la pluja dissol i s'endú aquesta sal cap a la riera, a la qual s'incorpora poc més amunt de cal Trist. L'any 2004 aquest petit runam ha quedat clausurat, recobert de la terra sobrant de l'obertura d'un segon pou i amb dues basses que en recullen les salmorres. De llavors ençà, els seus impactes al paisatge i a la riera d'Hortons són molt menors. (07.1999)