Dues basses de terra argilosa recullen les salmorres, els lixiviats salats, procedents del petit runam de Cabanasses tapat. El runam de Cabanasses és el primer i únic dels runams salins del Bages que ha estat tapat i clausurat, tal com s'exigeix a qualsevol altre abocador de residus. (06.2004)