Tram de la riera de Riudor prop del mas Torrebruna on, pel costat esquerre, es filtra aigua salada procedent del runam del Cogulló. Noteu l'absència de vegetació a aquesta riba esquerra. L'anàlisi de l'aigua de la surgència dóna un valor de 44.000 mg Cl/L, més del doble de sal que la que té l'aigua de mar. D'aquest punt en avall, l'aigua del Riudor salinitzada mataria plantes i animals si s'utilitzés com fins a l'any 1980 a les explotacions agràries del plans de Ridor per regar o per donar de beure al bestiar. (02.2004) (anàlisi d'aigües)