Tram de la riera de Riudor on entra aigua salada procedent del runam del Cogulló. Noteu, en aquesta imatge d'estiu, la precipitació de sal a la vora de l'aigua. (07.2005) (anàlisi d'aigües)