Gran bòfia formada al runam de la Botjosa.

L'aigua de pluja erosiona tota roca soluble constituint sistemes kàrstics, és a dir, les formes en rascler a les superfícies i un entramat de coves i galeries a l'interior per on circulen grans cabals d'aigua. Sobtadament, es poden formar bòfies per enfonsament.

En el cas dels runams salins, veritables muntanyes de sal, la formació del sistema kàrstic és exageradament ràpida i accentuada, a causa de la tremenda solubilitat, de fins al 28%, del clorur sòdic.

L'aigua salada que circula pel contacte entre el runam i la base de terra es filtra a l'interior, a través d'aquesta bòfia. Tard o d'hora, aquesta aigua salada arribarà al riu Llobregat. (09.2003) (anàlisi d'aigües)