El barri miner de la Botjosa, de cases d'una sola planta construïdes per a allotjar els miners, està en mal estat. L'església n'és l'edifici més ben conservat. La deixadesa del barri en bona part és deguda a l'omnipresència del runam vell darrera seu. Amb un inmens abocador com a teló, l'escenari de la Botjosa mai podrà lluir. Als baixos de les cases arriben filtracions d'aigua salada procedent del runam. (09.2003)