El barri miner de la Botjosa, de cases d'una sola planta construïdes per a allotjar els miners, està en mal estat. La deixadesa del barri en bona part és deguda a l'omnipresència del runam vell darrera seu. Amb un inmens abocador com a teló, l'escenari de la Botjosa mai podrà lluir. Als baixos de les cases arriben filtracions d'aigua salda procedent del runam. El runam vell de la Botjosa conté el residus de la mina Enrique, ja tancada. Ocupa una 14 Has de superfície i acumula uns 4 milions de tones de residus. El runam de la Botjosa està situat en part damunt d'una terrassa fluvial, un terreny completament permeable. L'aqüífer salinitzat de la terrassa fluvial de la Botjosa desguassa directament al riu Llobregat. Anys enrera es realitzà l'experiència d'abocar terra sobre el runam i plantar-hi al damunt. Els resultats són satisfactoris només al capdamunt, prou pla perquè la terra s'aguanti, on viuen algunes gramínies, canyes i plantes especialistes en sòls salats. (09.2003)