Els terrenys on s'havia alçat el barri de L'Estació de Sallent ara buits de cases i totalment nets. El barri de L'Estació de Sallent va ser construït als anys 80 i 90 del segle passat sobre terreny subterràniament minat per l'antiga mina Enrique. El col·lapse de l'antiga mina i l'existència d'una immensa bòfia a l'estrat salí just a sota del barri, fenòmens als qual calia afegir probables entrades d'aigua dolça a l'antiga mina Enrique que obririen noves cavitats a la sal, es traduïa en subsidència diferencial del terreny a la superfície, amb la conseqüència que les parets de les cases s'esquerdaven. Els blocs de cases més perjudicats amenaçaven la ruïna total, malgrat la seva construcció recent. Després d'anys de neguit pels veïns i de la devaluació de les propietats, tement mals majors, la Generalitat va decidir l'evacuació total i l'enderroc del barri de L'Estació.

L'any 1986 l'EPSEM-UPC va vetar un treball de fi de carrera de Mines que pretenia estudiar el fenomen, quan ja l'assenyalaven la Sèquia de Manresa i els primers símptomes a les cases. L'Ajuntament de Sallent va seguir donant permisos d'obres a L'Estació, engrandint el problema futur. (02.2019)