Un camp situat entre la cinta transportadora del mineral extret per la rampa del Solà i la llera abandonada de la riera de Soldevila, prop del Llobregat, més salinitzat encara després del trencament del dipòsit la nit del 25 al 26 de maig del 2018 i per d’altres aportacions de salmorra d’origen miner. (06.2018)