L'aigua salada del runam del Cogullo vessa preferentment cap al nord, on es troba el torrent de Soldevila. Una part de la salmorra del runam del Cogulló baixa subterràniament a través de capes de roca calcària lacustre de color gris, aflora al terreny on mata la vegetació i salinitza el sòl, s'incorpora a la riera de Soldevila i de la riera encara es filtra per eixamplar més l'abast de la devastació de les aigües.
La devastació al torrent de Soldevila és total. No hi circula aigua, sinó salmorra saturada provinent del runam salí gegantí del Cogulló, situat per damunt. Arreu hi ha dipòsits de sal blanquíssima, que contrasta amb el vermell de la salmorra que arrossega òxid de ferro. Fins i tot la roca calcària es trenca per acció de la salmorra. El torrent de Soldevila és mort i desolació que s'estén i avança, cada vegada més, al ritme que creix la muntanya de residus salins. (07.2015). (anàlisi d'aigües)