La muntanya de residus salins del Cogulló de Sallent, vista des de la base sud. Una presa embassa la salmorra que desguassen les rases perimetrals que hi arriben per ambdós costats. Posteriorment, una conducció superficial transporta la salmorra a la planta de tractament del mineral de la Botjosa, on hi ha una de les entrades al col·lector general de salmorres de la conca del Llobregat. Aquesta és la instal·lació de recollida i conducció de salmorra del runam del Cogulló. Però malgrat la feina de les rases, de la presa, de la conducció i del col·lector de salmorres, els torrents de Soldevila, de Mas les Coves i de Riudor, tots tres propers del runam del Cogulló, estan salinitzats per salmorra lixiviada del runam del Cogulló que les rases no han aconseguit interceptar. (12.2013)