Cavitat a la base del runam de la Botjosa, oberta per dissolució per l'aigua dolça que hi ha arribat lateralment, i que les obres de construcció de la rasa perimetral han posat al descobert. Del sostre, com fideus, pengen estalactites de sal. (09.2013).