El runam de la Botjosa, al contrari del que es diu, no és pas inactiu. L'aigua hi circula per sobre i pel seu marge oest, el que limita amb la Sèquia. L'aigua dissol i va emportant-se més i més sal. Es formen rasclers de dissolució a la superfície i bòfies a l'interior. A vegades hi ha esfondraments. L'aigua que circula pel costat oest va escapçant el runam. Des de la base del runam de la Botjosa, l'aigua salada impregna l'aqüífer de la terrassa fluvial, salinitza la font de L'Illa i desguassa al Llobregat davant del polígon industrial. Avall, l'aigua del Llobregat ja no és apta per ser destinada a potabilització amb tarctaments convencionals. La imatge és obtinguda el novembre del 2011, després d'un episodi de pluges. (11.2011) (anàlisi d'aigües)