Després de 3 trencaments del col·lector de salmorres entre els estius del 2008 i del 2009 a la Corbatera (Sallent), cadascun d'ells amb les conseqüències del vessament de grans cabals de salmorra concentrada, la mortaldat generalitzada de la vegetació i la salinització del sòl, la Corbatera () ja no és l'àrea humida d'interès natural que naturalistes -també Montsalat- i administracions havíem ajudat a refer, sinó un fangós, espectral, trist i contaminat cementiri.

Encara no 500 metres cap al nord, trobem dues àrees més de mortaldat, també per vessaments del col·lector de salmorres.

Per a més sarcasme, el dpt. de Medi Ambient que posa els rètols explicatius a la Corbatera és també propietari del col·lector de salmorres i responsable de l'autorització ambiental a les gegantines muntanyes de residus salins de la mineria de Sallent, les causes que han portat la Corbatera a la mort fulminant. (08.2009)