El runam de la Botjosa, al contrari del que es diu, no és pas inactiu. L'aigua circula pel seu marge oest, el que limita amb la Sèquia, on dissol la sal de la base i obre grans cavitats interiors que acaben per esfondrar-se. Aquest és un procés kàrstic accelerat a causa de la gran solubilitat de la sal. Des de la base del runam de la Botjosa, l'aigua salada impregna l'aqüífer de la terrassa fluvial i desguassa al Llobregat davant del polígon industrial de l'Illa. Aquest esfondrament s'ha produït després de les pluges quantioses de la primavera del 2008. Qui tingui dubtes d'on prové la sal que apareix a la riba del Llobregat, aquí té una prova més. (07.2008) (anàlisi d'aigües)