La roureda de la Malesa és un espai de natura interessant de Sallent, refugiat en un lloc poc accessible i rocós del vessant obac de la muntanya del Cogulló on el bosc s'ha mantingut amb molt poca intervenció humana. Constitueix un autèntic relicte de plantes de bosc amb una més que notable diversitat d'arbres i arbustos. La roureda de la Malesa és testimoni de com serien els boscos espontanis al centre de la comarca de Bages. La roureda de la Malesa està descrita a la Guia d'Espais d'Interès Natural del Bages de la ICHN i per aquest terreny s'hi ha interessat la Fundació Territori i Paisatge. Fins ara, la roureda de la Malesa s'havia mantingut excepcionalment bé. Però aquest estiu les coses han canviat. Alguns arbres i arbustos del mateix cor de la roureda de la Malesa s'han assecat. El fet podria semblar intrascendent, ja que és freqüent que alguns arbres i arbustos s'assequin totalment o parcial en temps d'eixut estival persistent. Però el patró de l'afectació no sembla respondre a l'eixut estival. Entre les víctimes vegetals es compten alguns roures grans que havien sobreviscut episodis meteorològics molt més desfavorables, i espècies ben poc susceptibles a les secades, com són l'heura i el garric. La distribució espacial de l'afectació tampoc respon a l'eixut estival, ja que el nucli de la roureda està situat més aviat en una clotada obaga, no pas en una carena o un solell. Tot plegat podria resultar ser els primers símptomes, l'inici d'una agressió molt més terrible: la salinització per filtracions provinents del runam del Cogulló. (07.2007)