Obres de construcció d'una rasa impermeabilitzada i de condicionament del terreny, prèvies a l'expansió del runam salí del Cogulló vers l'oest, en direcció a Santpedor. L'objectiu és el de recollir aigües salines lixiviades. Caldrà seguir les dades de salinitat a l'aigua del Llobregat i dels seus afluents que, durant l'any 2004, van seguir empitjorant a mesura que creixia el runam del Cogulló. (anàlisi d'aigües del Llobregat) (12.2005)