Cada vegada són més nombrosos els punts on aflora la salmorra procedent de la gegantina muntanya de residus del Cogulló. Un nou torrentet, tributari del de Soldevila, que en temporada seca com la de l'estiu del 2005 hauria d'estar totalment eixut, actualment desguassa salmorra procedent del runam del Cogulló. El dipòsit blanc vora l'aigua denota que es tracta de salmorra saturada de sal. La salinització de les aigües causada pel runam creixent del Cogulló és cada vegada més greu i més extensa. (08.2005) (anàlisi d'aigües)