La silueta d'un gran roure als peus del runam del Cogulló il·lustra la mortaldat que causa l'avanç d'aquesta tremenda muntanya de residus de sal. Al lloc d'abocament, els petits despreniments de residus són continus. Aquests vessants tan drets dificulten enormement qualsevol acció futura sobre els materials del runam del Cogulló, translluint que el pla de l'empresa minera és simplement el d'abandonar-lo. (06.2005)