L'expansió del runam salí del Cogulló vers l'oest sepulta tot allò que troba al seu pas. Els pins, mig sepultats però encara verds, indiquen que el runam segueix ampliant la seva superfície. El pendent dels vessants del runam és el màxim que permet l'estabilitat dels residus salins. Al lloc d'abocament, els petits despreniments de residus són continus. Aquests vessants tan drets dificulten enormement qualsevol acció futura sobre els materials del runam del Cogulló, translluint que el plan de l'empresa minera és, simplement, el d'abandonar-lo. (06.2005)