El runam salí del Cogulló vessa l'aigua salada preferentment cap al nord, on es troba el torrent de Soldevila. En aquest vessant nord, diverses surgències salades arrasen sobtadament claps de bosc o de camp -com veiem a la imatge- i salinitzen els rierols que conflueixen al torrent de Soldevila. (04.2005) (anàlisi d'aigües)