Les basses de salmorres i el runam vell de la Botjosa, vistos des de la muntanya del Cogulló. L'estiu del 2001, les filtracions que patia una de les basses existents es van fer més i més gran, fins a buidar completament la salmorra continguda al terreny. Tant el runam vell com les basses estan situades damunt de terrenys quaternaris, molt permeables. L'aqüífer salinitzat desguassa al riu Llobregat, enfront de les naus industrials. (12.2004)