Entre la planta de separació del mineral de Sallent i el barri de la Botjosa hi ha una instal·lació de basses de salmorra i fangs, limitades també per la carretera i pel runam vell. Des de la carretera, aquestes basses queden amagades de la vista per un mur de terra, en canvi, des de dalt del runam se n'aprecia una bona panoràmica. Aquí veiem la bassa annexa a la planta de tractament. L'estiu del 2001, les filtracions que patia una de les basses existents es van fer més i més gran, fins a buidar completament la salmorra continguda al terreny. L'aqüífer salinitzat desguassa al Llobregat. (05.2004)