Detall de l'antiga font del Borinot esdevinguda recentment zona de filtració d'aigua salada, a la riba dreta del Llobregat a Sallent. Noteu l'absència de vegetació en aquesta part de la riba, salinitzada. El lloc està situat entre la resclosa i el pont nou de Sallent a un centenar de metres avall dels pous d'abastament del Traval, abandonats l'any 2003 a causa de la salinització. L'anàlisi de la filtració dóna un contingut de sal de 100000 mg Cl/L, és a dir una aigua 5 vegades més salada que la de mar, a més d'un contingut també alt en ió potassi que identifica l'origen d'aquesta sal en la mineria. Aquest origen no pot ser altre que el runam del Cogulló, que ha anat creixent més i més els darrers anys. A causa d'aquesta nova filtració, més la sal que de manera subterrània i progressiva s'incorpora al riu, les aigües del Llobregat pateixen un increment d'aproximadament 100 mg Cl/L al nucli urbà de Sallent. Poc més avall vindrà l'aportació de les filtracions de la Botjosa que significaran 100 mg Cl/L més. En total, l'aigua del Llobregat probablement superarà el màxim de clorurs admès a les aigües destinades a potabilització. Els valors de sal a l'aigua de xarxa a Sant Vicenç així ho reflecteixen. (11.2004)