Morfologia de rascler, de crestes tallants i canals arrodonides, format per dissolució amb l'aigua de pluja sobre els residus salins del runam Nou de Cardona. (04.2011)