La muntanya amb el castell encimbellat, la vall salina i el riu Cardener havien fet de Cardona un dels paisatges més carismàtics de Catalunya. Actualment, amb el runam a la porta de la vall Salina, el riu perdut, la seva antiga llera remoguda i el lloc ple d'instal·lacions mineres, d'aquell paisatge en queda només el record; la realitat és un paisatge suburbial. A la imatge, l'espai del meandre de la Coromina per on circulava el riu Cardener abans de ser desviat per mitjà d'un gran túnel (08.2001)