La muntanya amb el castell encimbellat, la vall salina i el riu Cardener havien fet de Cardona un dels paisatges més carismàtics de Catalunya. Actualment, amb el runam a la porta de la vall Salina, la presència de les instal·lacions mineres, el riu desviat i el pont sense raó de ser, d'aquell paisatge en queda només el record. A la imatge, la llera per on circulava el riu Cardener ara eixuta i ocupada ja per algunes herbes. (07.2004)