Tot i el desviament íntegre del riu Cardener l'any 2000, l'aigua subàlvia seguia circulant sota la llera antiga. Per a impedir-ho, l'any 2001 es va construir una presa enfonsada de formigó que actua com a barrera per a la circulació de l'aigua subterrània. Com a conseqüència, l'aigua queda retingua per aquesta barrera de formigó. Els arbres de ribera moren; els de més amunt de la presa per inundació, el de sota per eixut. (11.2002)