Tot i el desviament íntegre del riu Cardener l'any 2000, l'aigua subàlvia seguia circulant sota la llera antiga. Per a impedir-ho, l'any 2001 es va construir una presa enfonsada de formigó que actua com a barrera per a la circulació de l'aigua subterrània. Mentre la llera s'eixuga totalment, els arbres de ribera moren per falta d'aigua. (07.2004)