A la sortida del canal de Palà, la salmorra procedent del runam Nou de Cardona s'incorpora al riu Cardener a la Coromina, al tram on només circula el cabal del canal M.Aranyó. La mortaldat que la salmorra ocasiona és total. També el despropòsit urbanístic i miner és total. L'extracció de la sal del runam Nou ha modificat substancialment el seu relleu, convertint-lo en una nova i extensa conca salina exposada a la pluja. Quan plou, l'àrea del runam Nou desguassa salmorra concentrada, concentrada en sal i concentrada en el temps, que baixa en torrent impetuós. Tota aquesta salmorra que hauria de ser captada i incorporada al col·lector, en realitat va al riu Cardener després de passejar-se pels carrers de la Coromina. Tan difícil és imaginar que una conca salina desguassarà salmorra? Tant coneixement d'enginyeria de mines cal per entendre-ho? El faraònic desviament del riu Cardener a Cardona no té cap utilitat per la qualitat de l'aigua si les salmorres de la vall Salina i dels runams de Cardona no s'envien cap al col·lector. (07.2008)