A la Coromina, a la riba esquerra de la llera del Cardener ara abandonada, hi ha la planta de tractament de sal. Per sota surt un tub precari que desguassa salmorra d'aquesta fàbrica cap al col·lector. Malgrat la misèria que desprèn la instal·lació -si així es pot anomenar- el tema és crític, ja que condueix salmorra pràcticament saturada, per tant amb una tremenda capacitat per salinitzar les aigües del Cardener. El cas és que aquesta connexió precària i mal mantinguda vessa la salmorra, que contamina el riu. La deixadesa que desprèn aquesta imatge és insultant; d'aìxò en depèn la qualitat de l'aigua del riu i de l'abastament a milions de persones. (07.2008)