El runam abandonat de Vilafruns. Fustes i altres deixalles afloren a la superfície del runam després que, amb el temps, l'aigua de pluja ha anat dissolent i s'ha endut les capes superiors de sal. (09.2003)