Detall de la forma de rascler a la superfície del runam de Vilafruns, a causa de la dissolució de la sal per l'aigua de pluja. (09.2003)