La crosta de sal encara recobreix la riba esquerra de la riera de Conangle, malgrat la restauració del runam de Vilafruns. Però l'origen de la salmorra que circula subterràniament ja no és el runam, sinó que, simplement, és la part de salmorra que prové de la resta d'instal·lacions mineres de Vilafruns i que el col·lector de salmorres no capta. Amb la restauració del runam de Vilafruns s'esperava una reducció completa de la salinitat a la riera de Conangle. Però la reducció no és total perquè encara arriba a la riera salmorra filtrada a Vilafruns i que s'ha esmunyit de l'entrada al col·lector.

Noteu el contrast brutal entre les dues ribes: a l'esquerra per on arriba la salmorra no creix res, mentre que a la dreta prospera la vegetació. (08.2011) (anàlisi d'aigües)