ANÀLISI D'AIGÜES
 

 

Elaboració pròpia a partir dels cabals diaris mesurats per l'Agència Catalana de l'Aigua a l'estació d'aforament del riu Llobregat a Castellbell.

El cabal mitjà de la dècada 2009-2018 és de 12,36 m3/segon. Els pics màxims de cabal s'han mesurat el 15.10.2018 amb 225 m3/s i el 30.11.2014 amb 213 m3/s, unes riuades notables, i l'1.11.2018 amb 148 m3/s.
Destaca l'any 2018 amb 25,23 m3/s de mitjana anual que dobla la mitjana de la dècada. La pujada de cabal al riu Llobregat durant l'any 2018 ha tingut la conseqüència favorable d'una notable disminució de la seva salinitat.
Si es descarta l'any 2018 excepcional, el cabal mitjà entre 2009 i 2017 es queda en 10,90 m3/s.
Els recursos hídrics han estat escassos durant el període 2012-2017, tots els anys han quedat per sota de la mitjana.