L'aigua de pluja dissol el runam. A les parts on fa alguns anys que no s'hi aboca, gràcies als testimonis d'altres materials, es pot mesurar el descens del nivell del runam. En aquesta part del runam de Súria, el descens del runam, des del moment que aquesta roda de cable va quedar abandonada fins al de la foto l'any 1997, es mesura en més d'un metre d'alçada. Aquests milions de tones de sal dissolta per l'aigua s'han incorporat al riu Cardener davant del barri del Fusteret. (11.1997)