Rastre blanc de la sal que, procedent del runam de Cabanasses, s'incorpora a la riera d'Hortons prop de cal Trist. A partir del 2004, el runam de Cabanasses està tapat i dues basses recullen els seus lixiviats salats. Cal esperar que, a partir del 2004, la salinització de la riera d'Hortons sigui molt menor. (09.2003)